levercancer

levercancern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

levercancer är en/ett

Hur används ordet levercancer

  • "Under matcherna ger han allt – trots att han nu lider av obotlig levercancer som han tackat nej till behandling för."
  • "2010 vaccinerades 21 procent av barnen mot sjukdomen hepatit B, som bland annat kan orsaka levercancer."
  • "Kvinnan remitterades inte tillbaka till vården förrän efter drygt fyra månader och då visade det sig att hon hade levercancer."
  • "Flera läkare och specialister bedömde, utifrån röntgenbilder, att Pelle Magnell hade levercancer."
  • "Fick besked om obotlig levercancer"
  • "Fick besked om obotlig levercancer • Läkarna ändrade diagnos – skickade brev"
  • "Giftet kopplas också till levercancer."
  • "Ungefär 40.000 svenskar bär på hepatit C-viruset, en smitta som kan leda till levercancer."
  • "Bara de svårast sjuka, de som riskerar att drabbas av levercancer."
  • "Mer än hälften av de som smittas får kronisk inflammation i levern, och kan få skrumplever eller levercancer."

Vad betyder levercancer inom medicin, sjukdom ?

Fotograf: Wikipedia
cancer som drabbar levern