lekskola

lekskolan

lekskolor

lekskolorna

Substantiv
Vanligast utbildning
finlandssvenska

Synonymer