leghorn

leghornen

(-)(-)
Substantiv
fåglar
hönsrasleghorn

Substantiv
fåglar
hönsras

leghorn

leghorns

Substantiv
fåglar
hönsras
kläder

Synonymer