ledord

ledordet
ledord
ledorden
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet ledord på svenska?

Obestämd singular: ledord
Bestämd singular: ledordet
Obestämd plural: ledord
Bestämd plural: ledorden

Hur används ordet ledord

  • "Tempelriddarna har helnykterhet som ett av sina ledord och på träffarna är det män som möts för ceremonier som är hemliga för utomstående."
  • "Kreativt lärande och delaktighet är ledord när barnen på förskolan i Stjärnsund odlar."
  • "Faluskolor med respekt som ledord"
  • "Bollnäspartiet tror att de ska kunna ta 10 mandat i fullmäktige genom en politik som ännu till stor del mest består av ledord."
  • "Flexibilitet och ökad produktivitet är ledord för förändringarna."
  • "Harmoni och säkerhet ledord när Ljusdals skyltar synas av kommunen"
  • "Företagande, omsorg och trygghet är tre ledord i den gemensamma budgeten."
  • "• Harmoni och säkerhet ledord när Ljusdals skyltar synas"
  • "– Vi hoppas på att få en värdegrund och våra ledord förankrade i hela organisationen med det här och det är därför vi träffas över alla avdelningsgränser, säger Jennie Brobeck."
  • "Tillgänglighet, klimat och säkerhet har varit ledord under ombyggnationen."

Möjliga synonymer till ledord

Diskussion om ordet ledord