leaden

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet leaden

  • "a leaden conversation"
  • "the sky was leaden and thick"
  • "his leaden arms"
  • "leaden steps"

Ordet leaden har 5 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom färg
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
nedsättande
färg
generell
generell
vardagligt

Ordet leaden inom färg

Synonymer till leaden

Möjliga synonymer till leaden

Ordet leaden inom generell

made heavy or weighted down with weariness

Synonymer till leaden

Ordet leaden inom generell

(of movement) slow and laborious

Synonymer till leaden

Ordet leaden inom vardagligt

Synonymer till leaden