laudanum

laudanumet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder laudanum inom kemi ?

en opiumtinktur som innehåller 1 procent morfin

Möjliga synonymer till laudanum

Diskussion om ordet laudanum

laudanum

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder laudanum inom kemi ?

a tincture of opium or any preparation in which opium is the main ingredient

Möjliga synonymer till laudanum

Diskussion om ordet laudanum