lasta

lastar

lastade

lastat

lasta

Verb

Synonymer