lassie

lassies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till lassie

Ordet lassie har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom vardagligt
  • Inom skämtsamt
slang
vardagligt
skämtsamt

Ordet lassie inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till lassie (inom slang)

Ordet lassie inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • kicka  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till lassie (inom vardagligt)

  • wisp [ collegial ]

Ordet lassie inom skämtsamt

Synonymer till lassie (inom skämtsamt)

Diskussion om ordet lassie