larm

larmet

larm

larmen

Substantiv
larm
Larm är en teknisk anordning som konstruerats med avsikten att varna vid en speciell situation, till exempel inbrott, brand eller annan fara.

Synonymer