land

landet

länder

länderna

Substantiv
Vanligast
the territory occupied by a nation
 • "Varför måste man kräva en obligatorisk översättning av begäran till ett annat lands officiella språk, om till exempel en finländare och en grek i gott samförstånd beslutar att sinsemellan sköta ärendet på franska? eur-lex.europa.eu"

Synonymer

jordbruk
odlat jordstycke
 • "På grundval av faktiska eller hypotetiska risker, som omfattar allt från möjliga sjukdomar kopplade till den globala uppvärmningen till skogsbränder som anses bero på samma fenomen via översvämningar och överhettning av centrala kraftverk, uppmanas vi att godta att kommissionen och EU-politiken blandar sig i precis överallt, till minsta lilla jordplätt. europarl.europa.eu"

Synonymer
land

lands

Substantiv
 • "he returned to the land of his birth"
 • "there's no work on the land any more"
the land on which real estate is located
 • "he built the house on land leased from the city"
what plants grow in (especially with reference to its quality or use)
 • "the land had never been plowed"
 • Svenska
 • land [ jordbruk ]

Synonymer

ålderdomlig
the solid part of the earth's surface
 • "the plane turned away from the sea and moved back over land"

Synonymer

 • "he made it the law of the land"
 • Svenska
 • stat [ politik ]
 • rike [ allmänt, samhälle ]

Synonymer

land

land

lands

landed

landed

landing

Verb
To come into rest.
 • "this may land you in jail"
reach or come to rest cause to come to the ground; of aircraft
 • "The plane landed in Istanbul"
 • "The bird landed on the highest branch"

Synonymer

bring ashore arrive on shore; of ships
 • "The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island"

Synonymer

deliver, as of a blow
 • "He landed several blows on his opponent's head"

Synonymer

ålderdomlig
To bring to land
 • "It can be tricky to land a helicopter"

Synonymer

land

Adjektiv

Synonymer