laminär strömning

laminära strömningen

(-)(-)
Substantiv
fysik