lambskin

lambskins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till lambskin

Vad betyder lambskin inom generell, generell, generell ?

the skin of a lamb with the wool still on

Diskussion om ordet lambskin