halka

halkan

(-)(-)
Substantiv

Synonymeralka

alkan

alkor

alkorna

Substantiv
fåglar
alka
Visa bild Fotograf: Dlanglois
  • Engelska
  • auk [ fåglar ]

lanka

lankan

lankor

(-)
Substantiv
spel
hacka i kortlek

Synonymer

halka

halkar

halkade

halkat

halka

Verb
halka
Visa bild Fotograf: Helen Hagland

Synonymer

kalka

kalkar

kalkade

kalkat

kalka

Verb

lalla

lallar

lallade

lallat

lalla

Verb
som en idiot

Synonymer

lacka

lackar

lackade

lackat

lacka

Verb

Synonymer

valka

valkar

valkade

valkat

valka

Verb
textil

nalka

nalkar

nalkade

nalkat

nalka

Verb

laka

lakar

lakade

lakat

laka

Verb

laska

laskar

laskade

laskat

laska

Verb
Vanligast snickeri
fogning där ett trästycke kan inpassas i ett annat
skarva trä- eller järnstycken, alt. sy ihop skinn eller läder

falka

falkar

falkade

falkat

falka

Verb

talka

talkar

talkade

talkat

talka

Verb

Kalka

Substantiv

Synonymer