laktulos

laktulosen

(-)(-)
Substantiv
kemi
syntetiskt framställd sockerart, används ofta som avföringsmedel