laktosintolerant

laktosintolerantare

laktosintolerantast

Adjektiv