lagtrots

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet lagtrots

  • "Personen menar att ledningen ägnar sig åt öppet lagtrots."
  • "– Det är ett häpnadsväckande lagtrots från människor som samhället tillåter att ha vapen."
  • "Uttalat lagtrots"
  • "Dessutom anser tingsrätten att kvinnan visat ett klart uttalat lagtrots, och en vilja att inte underkasta sig demokratiskt fattade beslut."
  • "Han kritiseras för lagtrots efter att ha vägrat lämna ut hela rapporten från åklagaren Robert Muellers Rysslandsutredning."
  • "De åtalade har ägnat sig åt lagtrots, sade Håkan Roswall."
  • "Om bristerna finns i riktlinjer och rutiner trots att huvudmannen har kunskap om att det är en brist, så kallat lagtrots."
  • "Sjöberg hävdade också att ansvariga chefer de gångna åren minskat ett lagtrots som tidigare varit ännu mer utbrett."
  • "McDougal vägrade prata om makarna Clintons eventuella inblandning och dömdes därför till fängelse för lagtrots."
  • "- Det här är lagtrots och jag ser mycket allvarligt på att politikerna inte följt de regler som finns, säger åklagaren Christer Johansson till Sveriges Radio Kronoberg."

Relaterat till lagtrots

föreskrift