lagom är bäst

Okänd ordklass

Vad betyder lagom är bäst inom generell ?

exakt rätt mängd är det bra|bästa

Diskussion om ordet lagom är bäst