lageromsättning

lageromsättningen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi