L8R

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder L8R inom internet ?

vid chattning vanlig förkortning: Later

Möjliga synonymer till L8R

Diskussion om ordet L8R