lösning

lösningen

lösningar

lösningarna

Substantiv
allmänt
kemi

Synonymer