löpa

löper

löpte

löpt

löp

Verb
Vanlig
snabbare än att gå

Synonymer

ekonomi
fortsätta tills vidare, om till exempel prenumeration

Synonymer

hundar

Synonymer