ligga

ligger

låg

ligg

Verb
  • ".... för de länder som ligger inom Donaus avrinningsområde. eur-lex.europa.eu"låg

lägre

lägst

Adjektiv
Vanligast allmänt

Synonymer

Vanlig
Vanlig
Mindre vanlig musik
En dramatisk sänkning av ljudstyrkan

Synonymer