lättfotad

Adjektiv
nedsättande
Ordet 'lättfotad' används uteslutande om kvinnor och bör undvikas då det kan uppfattas som kränkande.Jämför även ordet sexism
bildligt