läsa

läser

läste

läst

läs

Verb

Synonymer

Övrig relation