lärosal

lärosalen

lärosalar

lärosalarna

Substantiv
utbildning