lämna mellanrum

lämnar mellanrum

lämnade mellanrum

lämnat mellanrum

lämn mellanrum

Verb