lämna i sticket

lämnar i sticket

lämnade i sticket

lämnat i sticket

lämn i sticket

Verb