läggning

läggningen
läggningar
läggningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet läggning på svenska?

Obestämd singular: läggning
Bestämd singular: läggningen
Obestämd plural: läggningar
Bestämd plural: läggningarna

Hur används ordet läggning

 • "Hon har en mycket nervös läggning"
 • "Regnbågsmässan är en del i ett helt program av aktiviteter för homo-, bi- och transpersoner under skärtorsdagen och Roland Johnsson hoppas att evenemangen ska göra det lättare att vara öppen med sin läggning."
 • "Eftersom Nord Stream fick nobben av Gotland, kommer Karlshamn att få mellanlagra desto fler rör i väntan på läggning, ungefär 40.000 stycken."
 • "Eftersom Nord Stream fick nobben av Gotland, kommer Karlshamn att få mellanlagra desto fler rör i väntan på läggning, ungefär 40.000 stycken."
 • "Målet är att de ska kunna bemöta alla blekingar, oavsett sexuell läggning, på ett bra sätt."
 • "Han menar att unga kan ha en oklar könsidentitet eller annan sexuell läggning och därför känner sig obekväma med att duscha kollektivt."
 • "Men i dag upplever han det betydligt lättare att leva öppet med sin läggning."
 • "Lika lite som det påverkar mig vilken läggning du har."
 • "Den som vill äta en mindre portion ska få betala mindre oavsett kön, sexuell läggning och etnicitet, säger Ivan Todorov."
 • "– Vi ska få en större möjlighet att bemöta alla ungdomar i länet, oavsett vilken sexuell läggning eller vad de anser sig ha för kön, säger barnmorskan Åsa Lindgren."
 • "Man ska själv få sätta sin egen könsidentitet och sin egen sexuella läggning utan att någon annan påstår att det är rätt eller fel, säger Åsa Lindgren."

Ordet läggning har 4 betydelser

 • Inom biologi
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
biologi
bildligt
generell
vardagligt

Vad betyder läggning inom biologi ?

inneboende preferens

Översättningar

Synonymer till läggning

Möjliga synonymer till läggning

Ordet läggning inom bildligt

Ordet läggning inom generell

av hår

Översättningar

Ordet läggning inom vardagligt

Översättningar

Engelska
 • vein  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till läggning