lägga på bordet

lägger på bordet

lade på bordet

lagt på bordet

lägg på bordet

Verb