lägga fram

lägger fram

lade fram

lagt fram

lägg fram

Verb