lägga åt sidan

lägger åt sidan

lade åt sidan

lagt åt sidan

lägg åt sidan

Verb