läcka

läcker

läckte

läckt

läck

Verb

Synonymer
läcker

läckrare

läckrast

Adjektiv
vardagligt
bildligt
om flicka