kvickrot

kvickroten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur används ordet kvickrot

  • "Enligt Björn Borg så har jägarna hållit efter vildsvinen bra, och han misstänker att de håller till uppe på Ryssberget och kommer ner till golfbanan för att böka efter kvickrot."
  • "– Dessutom skulle det försämra konkurrenskraften hos svenska bönder, eftersom vi skulle tvingas till tidskrävande mekanisk bearbetning för att till exempel få bort ogräset kvickrot."
  • "Inom lantbruket används glyfosat mot besvärliga ogräs som kvickrot."
  • "Han använder glyfosat på våren och nu på hösten för att få bort ogräset vitrot, ett annat namn för kvickrot, från markerna."
  • "Den påminner i det avseendet om kvickrot som många kämpar med och mot i sina villaträdgårdar."
  • "Plågas din trädgård av svinmålla, kvickrot eller kirskål?"

Ordet kvickrot har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
generell

Ordet kvickrot inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Relaterat till kvickrot (inom botanik)

växt

Ordet kvickrot inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till kvickrot (inom generell)

Diskussion om ordet kvickrot