kronisk

Adjektiv
sjukdom
kronisk
Kroniska sjukdomar är långvariga (mer än tre månader) eller livslånga hälsotillstånd som det vanligen inte finns något effektivt medicinskt botemedel till.
Bilden: HIV-virus

Synonymer