krigsskådeplats

krigsskådeplatsen

krigsskådeplatser

krigsskådeplatserna

Substantiv
militärväsen
krigsskådeplats
Visa bild Fotograf: DaisyDaisy
En krigsskådeplats eller teater är i krigföring en region, där militära handlingar förekommer under ett krig.[1][2] En krigsskådeplats är skild från minst en annan krigsskådeplats, och utgörs ofta av en eller flera frontlinjer.

Synonymer