krönika

krönikan

krönikor

krönikorna

Substantiv
Vanligast historia
en litterär genre där ett faktiskt händelseförlopp refereras och kommenteras kronologiskt. Den kan vara skriven antingen på vers (exempelvis knittel) eller prosa.

Synonymer

teater