kröka

kröker

krökte

krökt

krök

Verb
allmänt
  • "Vägen kröker åt höger efter bron"

Synonymer

vardagligt
supa

Synonymer