krängningsvinkel

krängningsvinkeln

(-)(-)
Substantiv
teknik sjöfart