krängning

krängningen

krängningar

krängningarna

Substantiv
allmänt

Synonymer

bilar