kotben

kotbenet

(-)(-)
Substantiv
anatomikotte

kotten

kottar

kottarna

Substantiv
botanik
kotte
En kotte är en fröställning hos i första hand barrträd, motsvarigheten till blommor och blomställningar hos blomväxter och strobilus hos fräkenväxter

Synonymer

  • gran

    [ botanik, barrväxt ]