kortslutningskurva

kortslutningskurvan

(-)(-)
Substantiv
teknik