kort- och brednosad

Adjektiv
  • Engelska
  • bully [ hundar ]