korka

korkar

korkade

korkat

korka

Verbkorkad

mer korkad

mest korkad

Adjektiv