kontroll

kontrollen

kontroller

kontrollerna

Substantiv
En kontrollgrupp är en grupp individer som ingår som jämförelse i en vetenskaplig studie. Man strävar efter att kontrollgruppen skall motsvara försöksgruppen utom vad gäller det man vill undersöka.
  • "Tulltjänstemännen gjorde en bagagekontroll"
  • "Poliser leder en säkerhetskontroll på en gata"

Synonymer