kontrakt

kontraktet

kontrakt

kontrakten

Substantiv
Ett avtal är en överenskommelse varigenom personer (fysiska eller juridiska) grundar ett rättsförhållande mellan varandra. Vissa, framför allt skriftliga avtal, kan också benämnas kontrakt.

Synonymer