konstruktion

konstruktionen

konstruktioner

konstruktionerna

Substantiv
Vanligast
Byggnadskonstruktion är läran om hur man dimensionerar och utformar de bärande delarna i byggnader.

Synonymer

Vanlig teknik
  • "Jag tycker inte om konstruktionen på den här tvättmaskinen"

Synonymer

Mindre vanlig