konstans

konstansen

(-)(-)
Substantiv
biologi
oföränderlighet