konsensus

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet konsensus

 • "Alla som inte har arbeten som går ut på att följa de politiska skeendena hör bara detta brus av konsensus och spel för gallerierna."
 • "De myter som präglat bilden av inbördeskriget sedan sekelskiftet, med sydstaternas fantasier om att kriget var en ädel kamp för abstrakta frihetsideal och ” delstaternas självbestämmande ”, har fått ge vika för en reviderad bild, där det nu råder historisk konsensus om att kriget ägde rum för att södern ville försvara slaveriet och sina ekonomiska intressen."
 • "Kring de stora dragen råder nästan konsensus."
 • "På vissa områden blir konsensus bekymmersam med anpassning till den åsikt som för tillfället tycks ge bäst karriärmöjligheter."
 • "Tidigare, när det skett revideringar av infrastrukturplanerna, har arbetet skett i bred konsensus där samrådet mellan regionen och kommunerna varit grundläggande."
 • "Tidigare, när det skett revideringar av infrastrukturplanerna, har arbetet skett i bred konsensus där samrådet mellan regionen och kommunerna varit grundläggande."
 • "Det fanns då en hög grad av politisk konsensus om skolpolitiken."
 • "Det finns en gemensam konsensus i den här frågan bland alla inblandade."
 • "Det är en omfattande process att få konsensus om ett så stort projekt, och jag föreställer mig att det finns en rad redan ingångna avtal och stora planeringskostnader som redan är nedplöjda."
 • "Beslutet fattades med en oenig styrelse, fast med ett ” starkt konsensus ”, enligt ECB-chefen Mario Draghi."
 • "– Det finns konsensus över blocksgränserna om att där det är hög mångfald och låg segregation, då har man arbetat med ett blandat boende med olika upplåtelseformer, säger Love Börjeson och nämner Upplands Väsby som ett exempel."
 • "Barn i Dalarna behandlas enligt rådande nationell konsensus och kontinuerliga diskussioner görs med regionklinik när vi har svårt sjuka barn, skriver han i sitt mejlsvar."
 • "” Vi är oroade över att den konsensus som uppnåddes inom vargkommitténs arbete nu håller på att förbytas mot ett förnyat skyttegravskrig ”, skriver de på Dagens Nyheters debattsida."
 • "– Vi är lite nervösa över att resultatet kan bli betydligt sämre än vad konsensus förväntar sig, säger Lundevall."
 • "Det fanns en frihet då och ingen konsensus kring vad som är god smak."
 • "Att vänta på konsensus från andra företag i branschen betyder att miljontals personer i Bangladesh kommer att fastna ännu längre tid i fattigdom, menar Neva Nahtigal på internationella Clean clothes campaign."
 • "– Det finns en stark konsensus för svensk restriktiv alkoholpolitik."
 • "Och alldeles för mycket konsensus."
 • "Trägårdh menar att det råder närmast konsensus i svensk politik kring de basala frågorna."
 • "Samtidigt innebär dagens uppgörelse att den svenska traditionen av konsensus och samförstånd åter manifesteras."

Rim på konsensus

Vad betyder konsensus inom musik ?

Konsensus är överenskommelse inom en grupp människor. Ordet konsensus syftar dels på själva överenskommelsen, dels den teori och de handlingssätt som används för att uppnå denna överenskommelse. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsensus

Översättningar

Synonymer till konsensus

Möjliga synonymer till konsensus

Möjliga synonymer till konsensus