konfrontation

konfrontationen

konfrontationer

konfrontationerna

Substantiv
allmänt
polisväsende