konferens

konferensen

konferenser

konferenserna

Substantiv
konferens
En konferens är en väl förberedd större sammankomst för föredrag och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen.

Synonymer